Vad gäller för enheter som beställts före årsskiftena 2015/2016 respektive 2017/2018?

Kring årsskiftet 2015/2016 frågade sig många vad som gäller för en ventilationsenhet som har projekterats och beställts 2015, för att levereras 2016. Svensk Ventilation anslöt sig till Energimyndighetens tolkning, alltså att en ventilationsenhet som tillverkats 2015 ej omfattas av förordningarnas krav, medan en enhet som tillverkats 2016 omfattas av kraven. Samma princip bör tillämpas i samband med de skärpta kraven som träder i kraft den 1 januari 2018. Alltså: En enhet som tillverkas 2018 omfattas av de skärpta kraven.