Suppleanter i styrelsen för Svensk Ventilation

Joakim Wall (Assemblin Ventilation)

Mårten Söderback (Bevego)

Sören Andersson (Camfil Svenska AB)

Jonas Berg (Fläkt Woods AB)

Simon Jennståhl (Gunnar Karlsen Sverige AB)

Johan Dahl (Gösta Schelin AB)

Fredrik Östberg (H. Östberg AB)

Mattias Sjöberg (IV Produkt AB)

Magnus Jakobsson (Lindab)

Anders Åkerman (Skanska Installation)

Christoffer Lindström (Swegon AB)

Magnus Eklund (Systemair AB)

Berne Christenson (Ventab)