Suppleanter i styrelsen för Svensk Ventilation

valda på stämma 2017-05-18

Joakim Wall (Assemblin Ventilation)

Mårten Söderback (Bevego)

Sören Andersson (Camfil Svenska AB)

Pether Henriksson (Caverion)

Björn Norling (Fläkt Woods AB)

Johan Dahl (Gösta Schelin AB)

Fredrik Östberg (H. Östberg AB)

Mattias Sjöberg (IV Produkt AB)

Mats Ryd (Lindab)

Christoffer Lindström (Swegon AB)

Magnus Eklund (Systemair AB)

Berne Christenson (Ventab)

Mats Hillerö (Ventilator)