Suppleanter i styrelsen för Svensk Ventilation

valda på stämma 2019-05-16

Mathias Albrecht, Ahlsell
Thomas Bengtsson, Bevego
Sören Andersson, Camfil
Jan-Peter Rask, FläktGroup
Jimmy Åsberg, Gunnar Karlsen
Johan Dahl, Gösta Schelin
Mattias Sjöberg, IV Produkt
Stix Michael Johansson, Lindab
Christoffer Lindström, Swegon
Pär Johansson, Systemair
Berne Christenson, Ventab
Mats Hillerö, Ventilator
Fredrik Östberg, Östberg