Bra inomhusluft – dygnet runt

FTX-ventilation garanterar bra inomhusluft i flerbostadshus

Vi tillbringar en stor del av våra liv inomhus, mer än hälften av dygnet är vi hemma. Med andra ord – mycket av den luft vi andas går genom det ventilationssystem vi har i hemmet och kvaliteten på luften i våra hem påverkar vårt välmående och vår hälsa.

Trots att vi vistas mer än hälften av vår tid hemma så är luftflödet hemma ofta mycket mindre än i andra lokaler, exempelvis kontor. Självklart borde luftkvaliteten i våra hem vara minst lika god som på ett kontor eftersom effekterna av luftkvaliteten påverkar oss dygnet runt.

Här kan du se filmen samt kostnadsfritt ladda ner den nya sammanställningen av studien ’Jämförelse mellan FX- och FTX-system’ som fokuserar på inomhusluft i flerbostadshus. Den ursprungliga studien genomfördes av Bengt Bergqvist, Energianalys AB, på uppdrag av Svensk Ventilation i januari 2018. Nedan finns också en länk till den ursprungliga rapporten.

 

Länk till den ursprungliga studien

 

Genom att applicera Folkhälsomyndighetens allmänna råd för god inomhusluft på flerbostadshus – och jämföra ett ventilationssystem som har både från- och tilluft (FTX) med ett system som endast har frånluft (FX) – så bidrar studien till förståelse kring vad som krävs för garanterad god inomhusluft i flerbostadshus.

Svensk Ventilation konstaterar, utifrån studien, att ventilationssystem med både från- och tilluft (FTX) garanterar god inomhusluft. Men även att ventilationssystem med endast frånluft (FX) är mycket känsligt för om de boende öppnar eller stänger dörrar och fönster, och därmed i praktiken inte garanterar tillräckligt god inomhusluft.

Svensk Ventilation rekommenderar därför fastighetsägare att, vid nyproduktion och renovering, välja ventilationssystem med både från- och tilluft (FTX). Det finns inga anledningar till att luftkvaliteten i våra hem ska vara sämre än i andra lokaler. Alla förtjänar god inomhusluft, dygnet runt.

Britta Permats
Vd, Svensk Ventilation
Maj 2019

Innehåll

 • Sammanfattning av studien Jämförelse mellan FX- och FTX-system
  Skillnaden på FTX och FX
  Om studien Jämförelse mellan FX- och FTX-system
  Luftkvalitet
  Systemuppbyggnad, komplexitet och underhåll
  Komfort
  Ljud
  Ekonomi
  Kontroll av ventilationssystem
 • Klimatförändringarna ställer nya krav
 • Renoveringen av Miljonprogrammet är ett viktigt vägval
 • Radon
 • Svensk Ventilations slutsats
Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
Ladda ner