Att mäta luftflöden enligt nya SS-EN 16211:2015

På denna  lunchträff presenteras europastandarden Fältmetoder för mätning av luftflöden som nyligen har kommit på svenska som SS-EN 16211:2015. Standarden behandlar hur du mäter luftflöden på plats i byggnader, och ersätter gamla Formas T9:2007, Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer. Du kan beställa standarden i förväg eller på plats till rabatterat pris: 820 kr + moms (ordinarie pris 1 025 kr + moms). Ladda ner beställningsblankett.

Standarden presenteras av Carl Welinder, vd för Swema AB – ett medlemsföretag i Svensk Ventilation. Carl är svensk expert i den europeiska standardiseringsgrupp som har utarbetat standarden. Han har också varit delaktig i den svenska översättningen, och fick i år Svensk Ventilations utmärkelse för sitt arbete med just denna standard.

Tid och program
Måndag 27 november 2017.
11.00‒12.00 Föredrag med frågestund.
12.00 Lunch.

Plats
Hills Golf & Sports Club, Hills väg, Mölndal.
http://www.hillsgolfclub.se/

Arrangörer
Svensk Ventilation, Lokalavdelning Väst.
Funktionskontrollanterna i Sverige.
Energi & Miljötekniska föreningen.
SIS, Swedish Standards Institute.

Pris
Mötet inklusive lunchen är gratis, tack vare stöd från SIS Swedish Standards Institute. Anmälda personer som uteblir utan att avboka debiteras den faktiska kostnaden. Om Du får förhinder – skicka en ersättare!

anmälan

Kontaktperson
Hillevi Skötte, hillevi@ventab.se, 031-86 89 87