Vad gäller för enheter som beställts före årsskiftet?

Kring årsskiftet 2015/2016 frågade sig många vad som gäller för en ventilationsenhet som har projekterats och beställts 2015, för att levereras 2016. Svensk Ventilation anslöt sig till Energimyndighetens tolkning, alltså att en ventilationsenhet som tillverkats 2015 ej omfattas av förordningarnas krav, medan en enhet som tillverkats 2016 omfattas av kraven.

Beställningsdatum gäller kring årsskiftet 2017/2018

Efter att en ny Blue guide om marknadskontroll publicerats och frågan diskuterats inom EU:s samarbetsforum för marknadskontroll (ADCO) har Energimyndigheten ändrat den tidigare, striktare, tolkningen. Det som gäller kring årsskiftet 2017/2018 är att enheten anses sättas på marknaden när den beställs, inte när den levereras. Det innebär att en enhet som beställs innan den 1 januari 2018 bara behöver uppfylla 2016 års krav.