Suppleanter i styrelsen för Svensk Ventilation

valda på stämma 2021-05-20

Mathias Albrecht, Ahlsell
Kasper Ståhlgren, Bevego
Jan-Peter Rask, FläktGroup
Jimmy Åsberg, Gunnar Karlsen
Mattias Sjöberg, IV Produkt
Stix Michael Johansson, Lindab
Robert Kristiansson, Swegon
Pär Johansson, Systemair
Mats Hillerö, Ventilator
Fredrik Östberg, Östberg
Hillevi Skötte, Ventab
Fredrik Häggström, Camfil
Ulf Bergqvist, Instalco/Ventpartner