Suppleanter i styrelsen för Svensk Ventilation

valda på stämma 2020-05-14

Mathias Albrecht, Ahlsell
Kasper Ståhlgren, Bevego
Peter Johansson, Camfil
Jan-Peter Rask, FläktGroup
Jimmy Åsberg, Gunnar Karlsen
Johan Dahl, Gösta Schelin
Mattias Sjöberg, IV Produkt
Stix Michael Johansson, Lindab
Robert Kristiansson, Swegon
Pär Johansson, Systemair
Berne Christenson, Ventab
Mats Hillerö, Ventilator
Fredrik Östberg, Östberg