Skolans inomhusmiljö ska bli bättre

Nu ska inomhusmiljön bli bättre i skolan och därför kommer Folkhälsomyndigheten driva ett till-synsprojekt. Projektet kommer att fokusera på tillsyn av städning och ventilation. Målet är att öka de kommunala miljöinspektörernas kompetens i att bedöma städning och ventilation i skolor.