Vad vi vill

Svensk Ventilation vill lyfta fram inomhusluftens betydelse för hälsan, produktiviteten och ventilationsteknikens möjligheter att minska energianvändningen i våra byggnader. Vi vill ha hög kvalitet på utbildningar och dessutom säkra branschens kompetensförsörjning.

Vår vision

Ett hälsosamt, energieffektivt och hållbart inomhusklimat för alla.

Svensk Ventilation vill följande:

  • Tydligare och höjda krav på inomhusklimatet
  • Ökad tillsyn och uppföljning av byggnaders energianvändning och inomhusklimat
  • Ekonomiska incitament för att få igång energismart renovering med inomhusklimatfokus
  • Mer medel till teoretiska och praktiska tekniska utbildningar
  • Ökade anslag till forskning om inomhusmiljön