Köksfläktar

En köksfläkt med utsug är helt enkelt en fläktstyrd frånluftsanordning. Den ska ta bort förorenad luft – samma uppgift som en ventilationsfläkt har.

Köksfläkten kan, om den installerades samtidigt som huset byggdes, vara en del av ventilationen och man bör därför inte göra några förändringar när det gäller funktionen utan att ta reda på hur det påverkar resten av ventilationen.

Att installera en köksfläkt i ett gammalt hus kan vara vanskligt just eftersom fläkten förändrar luftflödet både i köket och i resten av huset. Är det en kraftig fläkt kan trycket förändras så pass mycket att luften går åt fel håll i anslutna kanalsystem. Om en kakelugn används och köksfläkten sätts på kan röken lätt dras in i bostaden, något som är både obehagligt och farligt. Ett för kraftigt utsug av luft från köksfläkten skapar alltså ett under-tryck i köket, och luft från angränsande rum, eller luft utifrån, sugs in i köket.

Köksfläktar diskuteras ofta i termer av motorstyrka och luftflöde, hög motorstyrka betyder högt luftflöde vilket många tror är detsamma som hög effektivitet. Så är dock inte fallet, man behöver inte ha särskilt högt luftflöde i en köksfläkt i ett hem för att den ska fungera fullt tillfredsställande. Högt luftflöde betyder också att fläkten bullrar mer än den behöver. Det viktigaste när man installerar en ny fläkt är att den fungerar tillsammans med den övriga ventilationen och inte skapar nya problem som baksug eller buller.

Är man osäker på om det går att installera en köksfläkt som suger ut luft, är kolfilterfläktar, som rengör och cirkulerar luften, ett alternativ.