Styrgrupp Produkter

Styrgrupp Produkter behandlar frågor om ventilationsprodukters tillverkning, marknadsföring och miljöpåverkan.

  • Europeisk och svensk lagstiftning och standardisering
  • Redovisning av tekniska data för ventilationsprodukter
  • Länk till den europeiska ventilationsindustrins organisation Eurovent
  • Länk till organisationen Byggmaterialindustrierna
  • Byggvarudeklarationer (BVD)

Per-Eric Magnusson

Ordförande, IV Produkt AB Tel: 0470-75 88 00 per-eric.magnusson@ivprodukt.se

Erik Österlund

Svensk Ventilation Tel: 08-762 75 56 erik.osterlund@svenskventilation.se