Teknikcollege

Teknikcollege erbjuder tekniska utbildningar av hög kvalitet i nära samarbete med svenska teknik- och industriföretag.  Svensk Ventilation har medlemsföretag som är engagerade.

Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och välfärd. Idag står Industrin för nära 80 % av landets totala export och har stor betydelse för vår samhällsekonomi. Hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. För att industrin ska kunna fortsätta bidra till svensk sysselsättning och välstånd krävs det kompetenta medarbetare.

Teknikcollege är ett annat sätt att komma in i ventilationsbranschen.

Läs mer om teknikcollege

Se filmer om vilka inriktningar som finns på teknikcollege