Styrgrupp Entreprenad

Inom styrgruppen arbetar man med alla de frågor som är aktuella i samband med installationsverksamheten.

Bland dessa kan nämnas:

  • Generella branschavtal, t.ex AB, ABT
  • BIM (Virtuella installationer och BIP)
  • Referensgrupp, t.ex. AMA VVS & Kyl
  • Gemensamma standarder, t.ex Drifts- och underhållsinstruktioner
  • Affärsstöd för installationsverksamheten
  • Kvalitets- och miljöfrågor
  • Metod och arbetsmiljöfrågor

Ordförande

DSCF0957

Håkan Löfgren

Ordförande, VentIT AB

Tel: 070-533 57 44
hakan.lofgren@ventit.se