Projektledare

En projektledare arbetar med att driva projekt och ansvarar för projektets ekonomiska och tekniska mål.

Projektledaren planerar arbete, materiel, personalresurser samt underentreprenörer. Han eller hon håller i kontakter med beställare och är företagets representant vid till exempel byggmöten och besiktningar. Om du är road av att lösa problem är detta jobbet för dig. Många projektledare känner stor frihet och ofta ger jobbet mycket uppskattning.

Jobb

Du kan jobba på ett ventilationsentreprenadföretag / installatör.
Se företag.

Utbildningsvägar

YH-utbildning

För att bli projektledare läser många en yrkeshögskoleutbildning.

Projektledare VVS, distans

VVS-ingenjör, distans

Ventilationsingenjör, distans

Karriärvägar

Med några års arbetserfarenhet kan du gå vidare i karriären. Oftast kan du behöva komplettera med en kurs eller en utbildning. Efter flera års erfarenhet är det även möjligt för dig att starta en egen entreprenadverksamhet.

  • Oftast börja du som biträdande projektledare, för att gå vidare till  – projektledare.
  • Du kan börja som projektledare och gå vidare och  – starta eget företag.
  • Du kan börja som projektledare och byta till  – projektör.
  • Du kan börja som projektledare och byta till  – teknisk säljare.