Ventilationsmontör

En ventilationsmontör installerar ventilationssystem i byggnader och skapar på så vis ett hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat.

Jobbet består bland annat av att montera kanaler, fläktar och aggregat. Ventilation är ett område där utvecklingen går fort framåt och möjligheterna för att specialisera sig, bredda sig och vidareutveckla sig är mycket stora. Ventilationssystem är numera mer tekniska och omfattar allt från estetisk utformning till brandskydd.

Jobbet är fritt, omväxlande och socialt. Det är inte ett stillasittande kontorsjobb där arbetsdagen är inrutad i minsta detalj. Här får du varierande arbetsuppgifter med frihet under ansvar. Du får träffa massor med människor och samarbeta med olika yrkesgrupper under en omväxlande arbetsvecka.

Det råder i princip alltid brist på montörer inom ventilation, vilket innebär att utbildade ventilationsmontörer har mycket goda chanser att få ett bra jobb.

Jobb

Du kan jobba på ett ventilationsentreprenadföretag / installatör. Se företag och platsannonser.

Utbildningsvägar

Ventilationsmontör steg 1-3

För dig som har minst två års praktisk yrkeserfarenhet. Dessa tre steg ger dig teoretiska kunskaper i grundläggande moment inom ventilationsteknik för att bli certifierad.

Steg 1, en kursdag, innehåll:
Systemuppbyggnad, beteckningar/symboler,
ritningsläsning, värmeåtervinning, brandskydd, entreprenadkunskap och byggprocessen.

Läs mer

Steg 2, två kursdagar, innehåll:
Lagar, regelverk, AMA, rambeskrivningar, tekniska beskrivningar, projektplanering, entreprenadjuridik, kvalitet, arbetsmiljö, styr-, regler- och övervakningssystem samt dimensioneringsteknik.

Läs mer

Steg 3, två kursdagar, innehåll:
AF, ABT, kalkyl, mätteknik, kontroll och provning, drift- och underhållsinstruktioner, service och underhåll, slutdokumentation, efterkalkyl samt affärsmannaskap.

Läs mer

Ventilationsmontör – varvad utbildning

För dig som är anställd på ett ventilationsföretag och vill utbilda dig till certifierad ventilationsmontör. Under sex månader varvar du teoretiska veckor med praktiska på företaget.

Innehåll:
Systemkunskap, lagar och regelverk, klimat, dimensionering, ritteknik, mätteknik, elsäkerhet, styr och övervakning, byggprocessen,entreprenadjuridik, affärsmannaskap, arbetsmiljösystem, kvalitetssystem, drift- och underhållsinstruktioner, kontroll och provning, service och underhåll samt befattningsbeskrivningar.

Läs mer

Ventilationsplåtslagare

Gymnasie-, lärlings- och yrkesvuxutbildningar m.m.

Läs mer

Karriärvägar

Med några års arbetserfarenhet kan du gå vidare i karriären. Oftast kan du behöva komplettera med en kurs eller en utbildning. Efter flera års erfarenhet och kompletteringsutbildningar finns det möjlighet att även starta eget.

  • Du kan börja som ventilationsmontör och gå vidare som  – certifierad ventilationsmontör  – ledande ventilationsmontör / arbetsledare.
  • Du kan börja som ventilationsmontör och gå vidare som  – certifierad ventilationsmontör  – ledande ventilationsmontör / arbetsledare  – egen företagare.
  • Du kan börja som ventilationsmontör och gå vidare som  – ventilationstekniker / injusterare / servicetekniker.
  • Du kan börja som ventilationsmontör och vidareutbilda dig till  – projektledare.
  • Du kan börja som ventilationsmontör och vidareutbilda dig till  – kalkylator.
  • Du kan börja som ventilationsmontör och vidareutbilda dig till  – projektör.
  • Du kan börja som ventilationsmontör och vidareutbilda dig till  – teknisk säljare.
  • Du kan börja som ventilationsmontör och vidareutbilda dig till – OVK kontrollant. Det finns certifieringskurser för dig som vill ha en riksbehörighet för att utföra OVK (Obligatorisk ventilationskontroll).

Vidareutbildning och certifiering

Certifierad ventilationsmontörJoel Borin har gått IUC:s trestegsutbildning för ventilationsmontörer.

Vad tyckte du om kurserna och de tre olika nivåerna?

– Steg ett är en praktiskt inriktad kurs medan steg två och tre mer teoretiska. Det gör att jag som montör har fått en bredare bild och ser hur allt hänger ihop på olika nivåer. Det hjälper mig i mitt arbete.

Vad har du för tips till de som planerar att gå ventilationskurserna?

– Se till att du har jobbat några år som montör innan du går kurserna. Då kan du tillgodogöra dig kurserna bäst. Sen ett är ett hett tips att plugga på förstudiematerialet som du får från IUC inför kursen. Det gör att du lättare hänger med under kursdagarna.