Ventilationsmontör

En ventilationsmontör installerar ventilationssystem i byggnader och skapar på så vis ett hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat.

Jobbet består bland annat av att montera kanaler, fläktar och aggregat. Ventilation är ett område där utvecklingen går fort framåt och möjligheterna för att specialisera sig, bredda sig och vidareutveckla sig är mycket stora. Ventilationssystem är numera mer tekniska och omfattar allt från estetisk utformning till brandskydd.

Jobbet är fritt, omväxlande och socialt. Det är inte ett stillasittande kontorsjobb där arbetsdagen är inrutad i minsta detalj. Här får du varierande arbetsuppgifter med frihet under ansvar. Du får träffa massor med människor och samarbeta med olika yrkesgrupper under en omväxlande arbetsvecka.

Det råder i princip alltid brist på montörer inom ventilation, vilket innebär att utbildade ventilationsmontörer har mycket goda chanser att få ett bra jobb.

Jobb

Du kan jobba på ett ventilationsentreprenadföretag / installatör. Se företag.

Utbildningsvägar

Ventilationsmontör steg 1-3

Utbildningen är framtagen för att ge dig som ventilationsmontör utökade teoretiska kunskaper för att bli ventilationsmontör. Kursen kvalitetssäkras av Svensk Ventilation. Utbildningen genomförs i tre steg. Deltagaren måste gå igenom alla tre steg för att ha en möjlighet att bli certifierad, det krävs även fyra års praktisk erfarenhet. Utbildningen är teoretisk.

Steg 1

Kursmål
Denna kurs ger dig teoretiska kunskaper i grundläggande moment inom ventilationsteknik för att bli certifierad.

Innehåll

 • Systemuppbyggnad – systemförståelse, material, montage
 • Beteckningar – symboler och beteckningar enligt BSAB-systemet och Bygghandling 90
 • Ritningsläsning – ritningars uppbyggnad och hur en ritning läses, inledande om brandskydd i utförande entreprenad
 • Värmeåtervinning – olika system för att återvinna energi ur ett ventilationssystem
 • Ventilation och Brand – skydd mot brandspridning via ett ventilationssystem, totalentreprenad
 • Entreprenadkunskap – grunder i entreprenaders upphandlingssystem
 • Byggprocessen – byggprocessen enligt BSAB och AMA

Förkunskaper
Ventilationsmontörer med minst två års praktisk yrkeserfarenhet.

Läs mer

Steg 2

Kursmål
Denna kurs ger dig teoretiska kunskaper i grundläggande moment inom ventilationsteknik för att bli certifierad.

Innehåll

 • Lagar – regelverk, PBL, BBR, AML
 • AMA – hur används AMA i en teknisk beskrivning
 • Rambeskrivningar – beskrivningens uppbyggnad och användning enligt AMA
 • Tekniska beskrivningar – beskrivningens uppbyggnad och användning enligt AMA
 • Projektplanering – affärsmannaskap, projektplanering, processer etc i projekt, installationssamordning
 • Entreprenadjuridik – grund, AB, ABT
 • Kvalitet & arbetsmiljö – användande av kvalitets- och kontrollsystem i en utförande entreprenad
 • SÖ – grundläggande om styr- och regler samt övervakningssystem i ett ventilationssystem
 • Dimensioneringsteknik – hur ett ventilationssystem projekteras och dimensioneras

Målgrupp

Ventilationsmontörer med minst två års praktisk yrkeserfarenhet.

Förkunskaper

Genomgått steg 1 med godkänt resultat.

Läs mer

Steg 3

Kursmål
Denna kurs ger dig teoretiska kunskaper i grundläggande moment inom ventilationsteknik för att bli certifierad.

Innehåll

 • AF & ABT – beskriver hur ABT systemet fungerar, samt koppling mot AMA
  AF
  Kalkyl – kalkylmodeller och anbudsskrivning, tid-, betal- och inköpsplaner
 • Mätteknik – grunder i mätteknik, teoretisk genomgång, inga praktiska moment
 • Kontroll och provning – genomgång av kontroll och provning efter slutförd entreprenad, dokument enligt AMA
 • Drift- och underhållsinstruktioner – beskrivning av DU-instruktioner för ventilationssystem
 • Service och underhåll
 • Slutdokumentation – vilken dokumentation som bör upprättas efter avslutad entreprenad, dokument enligt AMA
 • Efterkalkyl – syftet med att genomföra en efterkalkyl
 • Affärsmannaskap – krav på företag och medarbetare

Målgrupp

Ventilationsmontörer med minst två års praktisk yrkeserfarenhet.

Förkunskaper

Genomgått steg 2 med godkänt resultat

Läs mer


 

Ventilationsmontör – varvad utbildning

Den här utbildningen är till för dig som är anställd på ett ventilationsföretag och vill utbilda dig till certifierad ventilationsmontör. Under sex månader varvar du teoretiska veckor med praktiska på företaget.

Innehåll:
Systemkunskap, lagar och regelverk, klimat, dimensionering, ritteknik, mätteknik, elsäkerhet, styr och övervakning, byggprocessen,entreprenadjuridik, affärsmannaskap, arbetsmiljösystem, kvalitetssystem, drift- och underhållsinstruktioner, kontroll och provning, service och underhåll samt befattningsbeskrivningar.

Läs mer

Ledande montör ventilation

Den här kursen är till för dig som är anställd på ett ventilationsföretag och har utbildat dig till certifierad ventilationsmontör men vill ta steget vidare till rollen som ledande montör.

Innehåll
Projektprocessen går som en röd tråd genom hela utbildningen.
•    Från förfrågan till garanti.
•    Samarbete med PL
•    Förståelse för projektets ekonomi
•    Effektivisera och utveckla arbetsmetoder
•    Dokumentera
•    Skapa team som lyckas i projekt

LÄS MER


Ventilationsmontör från gymnasienivå

Det finns skolor som erbjuder VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning ventilation i landet.  Du kan läsa programmet på gymnasie-, lärlings- och yrkesvuxutbildningsnivå.

Läs mer om programmet

Sök gymnasieutbildning här

Läs mer om ämnesinnehållet


Yrkespaket ventilationsmontering

Nationella yrkespaket består av en specifik kombination av kurser på gymnasial nivå som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden. Yrkespaketen är utformade av Skolverket i samråd med branschkunniga.

Läs mer om paketet


Karriärvägar

Med några års arbetserfarenhet kan du gå vidare i karriären. Oftast kan du behöva komplettera med en kurs eller en utbildning. Efter flera års erfarenhet och kompletteringsutbildningar finns det möjlighet att även starta eget.

 • Du kan börja som ventilationsmontör och gå vidare som  – certifierad ventilationsmontör  – ledande ventilationsmontör / arbetsledare.
 • Du kan börja som ventilationsmontör och gå vidare som  – certifierad ventilationsmontör  – ledande ventilationsmontör / arbetsledare  – egen företagare.
 • Du kan börja som ventilationsmontör och gå vidare som  – ventilationstekniker / injusterare / servicetekniker.
 • Du kan börja som ventilationsmontör och vidareutbilda dig till  – projektledare.
 • Du kan börja som ventilationsmontör och vidareutbilda dig till  – kalkylator.
 • Du kan börja som ventilationsmontör och vidareutbilda dig till  – projektör.
 • Du kan börja som ventilationsmontör och vidareutbilda dig till  – teknisk säljare.
 • Du kan börja som ventilationsmontör och vidareutbilda dig till – OVK kontrollant. Det finns certifieringskurser för dig som vill ha en riksbehörighet för att utföra OVK (Obligatorisk ventilationskontroll).

Vidareutbildning och certifiering

Certifierad ventilationsmontörJoel Borin har gått trestegsutbildning för ventilationsmontörer.

Vad tyckte du om kurserna och de tre olika nivåerna?

– Steg ett är en praktiskt inriktad kurs medan steg två och tre mer teoretiska. Det gör att jag som montör har fått en bredare bild och ser hur allt hänger ihop på olika nivåer. Det hjälper mig i mitt arbete.

Vad har du för tips till de som planerar att gå ventilationskurserna?

– Se till att du har jobbat några år som montör innan du går kurserna. Då kan du tillgodogöra dig kurserna bäst. Sen ett är ett hett tips att plugga på förstudiematerialet som du får från skolan inför kursen. Det gör att du lättare hänger med under kursdagarna.