Styrgrupp Brand

Svensk Ventilations Styrgrupp Brand medverkar till att brandskyddet förbättras.

Bland medlemsföretagen finns stora kunskaper om spridning av brand och brandgaser och om metoder för att förhindra sådan spridning. Dessa kunskaper ska brandgruppen göra tillgängliga för en bredare krets i samhället så att de kan komma till nytta vid t.ex utveckling av byggregler, praxis, brandskyddsprodukter och brandskyddssystem med anknytning till ventilation.

Styrgrupp Brand har bland annat tagit fram boken Praktiska lösningar – Brandskydd – Ventilation som kom ut i reviderad utgåva 2014. Samt vägledning om Fläkt i drift.

Ola Berg

Ordförande, Lindab Ventilation AB Tel: 0431-852 25 ola.berg@lindab.se

Andreas Martinsson Björkdahl

Svensk Ventilation Tel: 08-762 75 46 andreas.martinsson@svenskventilation.se