Riktlinjer

för verksamheten inom Svensk Ventilation.

etiska-reglerLokalföreningarnas verksamhet skall bedrivas i enlighet med Svensk Ventilations stadgar och med följande kompletteringar:

 • Verksamheten leds av en styrelse enligt stadgarna.
 • Styrelsens sammansättning skall framgå av Svensk Ventilations hemsida.
 • Verksamheten skall vara öppen med tydlig tillhörighet.
 • Varje möte skall ha en fastställd dagordning tillgänglig för medlemmar och andra intressenter.
 • Varje möte skall protokollföras och en kopia av protokollet insänds till Svensk Ventilations kansli.
 • Verksamheten bekostas till övervägande del av de lokala medlemsföretagen.
 • Lokalföreningen skall undvika aktiviteter som av intressenter och media kan uppfattas ha till syfte att begränsa konkurrensen

Dessa riktlinjer är fastställda av styrelsen 2002-05-16.

Konkurrensregler

Regler mot konkurrensbegränsande verksamhet. Följande riktlinjer skall alltid följas vid möten och sammankomster inom Svensk Ventilation:

 • Kallelse till alla möten skall sändas ut med angivande av datum och tid för mötet samt en agenda.
 • Protokoll skall skrivas för varje möte. Det måste vara tydligt, komplett och exakt med hänsyn till de punkter som diskuterades, de beslut som fattades och anledningen till besluten.
 • Det skall inte förekomma några ej protokollförda diskussioner.

Följande områden får inte diskuteras under mötena

 • Priser eller delar av priser eller riktlinjer för prissättning inkluderade kostnader, rabatter, vinstmarginaler osv. Särskilda konkurrenter, leverantörer eller kunder.
 • Försäljnings- och produktionskvoter eller dessas begränsning, utsträckning av kund- och försäljningsdistrikt, vägran att sälja till enskilda kunder eller köpa från enskilda leverantörer.
 • Marknadsandelar eller försäljningsdistrikt för enskilda konkurrenter.
 • Verksamhetsstatistik, försäljning, marknadsåtgärder eller strategier för enskilda konkurrenter.
 • Konkurrensbegränsande åtgärder eller åtgärder för att utesluta någon konkurrent från någon marknad.