FTX – Till och Frånluftsventilation med värmeåtervinning

Till och frånluft med värmeåtervinning är ett ventilationssystem med tilluft och frånluft där värmen som finns i frånluften värmer den filtrerade rena tilluften, som sedan kontrollerat blåses in i huset på rätt plats. Systemet är i huvudsak väderoberoende och i de flesta fall totalt sett i byggnaden den mest energieffektiva lösningen i synnerhet i kombination med värmepump (ej frånluftsvärmepump), fjärrvärme eller liknade uppvärmningskälla.

Från- och tilluftsventilerat hus med värmeväxlare i princip.

Från- och tilluftsventilerat hus med värmeväxlare i princip.

Det mest kompletta ventilationssystemet kallas balanserad ventilation, ett så kallat FTX-system. Det är ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, som ger full kontroll över mängden tilluft (friskluft) som tillförs rummen i byggnaden. Ett stabilt, flexibelt och kostnadseffektivt system. En investering i ett FTX-system utrustar byggnaden med ett kanalsystem som transporterar bort använd luft från och tillför ny och frisk luft. Det kan finnas befintliga kanaler i byggnaden som kan återbrukas efter kontroll av deras skick. 

Innan den uppvärmda frånluften (använd inomhusluft) skickas ut, passerar den en värmeåtervinnare, som använder energin i frånluften till att värma upp den kalla inkommande uteluften (luften man tar in i byggnaden utifrån) som sedan filtreras och värms upp och blir då tilluft som via kanalsystemet transporteras till respektive rum där den sedan blåses in. På detta sätt sparas energi samtidigt som inomhusluften blir bättre.  

 

Principen är att i rum utan föroreningskällor tillförs det tilluft och i rum med föroreningskällor finns frånluften. Luften vandrar från rum utan föroreningskällor till rum med föroreningskällor, där den sedan extraheras ut ur byggnaden efter att den lämnat ifrån sig den värmen som den bär på.  

För bostäder placeras tilluftsventiler i vardagsrum, sovrum och andra utrymmen där man vistas längre tider. Frånluftsventilerna placeras i badrum, toalett, tvättstuga och kök. Det är även vanligt att frånluft placeras i klädkammare, entré och liknade utrymmen. Det betyder att luften kommer in där den ska och FTX-systemet ser till att den tillförda tilluften så att den ligger temperaturmässigt nära rumstemperaturen. Detta resulterar i en ökad komfort och luftomväxling samt en minimerad risk för kallras. 

FTX-system med till-, frånluft och värmeåtervinning för villor. Värmeåtervinningsaggregat placeras på vind. Vid matlagning används en separat spiskåpa och frånluftsfläkt.

FTX-system med till-, frånluft och värmeåtervinning för villor. Värmeåtervinningsaggregat placeras på vind. Vid matlagning används en separat spiskåpa och frånluftsfläkt.

 Med ett FTX-system återvinns upp till 85 procent av den värme som behövs tillföras till luften. En annan viktig parameter är att ventilationen är separerad från uppvärmningen vilket innebär ett fritt val av värmekälla. Balanserad ventilation kräver visserligen separata kanaler, men tack vare få rörliga delar och ofta bara två filter per FTX aggregat som behövs bytas ut är det låga service- och underhållskostnader. 

FTX-systemen har även effektiva filter som filtrerar bort föroreningar, damm och pollen som finns i luften. 

Luftomsättningen i en bostad bör vara minst 0,5 omsättning per timme men gärna högre för att undvika förhöjda fukthalter och ventilera ut föroreningar från byggmaterial, möbler och kläder, så kallade VOCer samt ventilera ut den koldioxid som vi människor genererar. 

 För bostäder rekommenderas att man projekterar ett frånluftsflöde som är cirka 5-10% högre än tilluftsflöde för att inte riskera att fukt kan tryckas ut i byggnadens konstruktion. OBS! Undertrycket får aldrig bli så stort att det trögt att öppna dörrar och fönster. 

 

Svensk Ventilation har skrivit en rapport som jämför FX med FTX: 

Läs rapporten här