OVK-kontrollant

Dagens ventilationssystem behöver kunniga tekniker, som kan göra besiktningar och som vet vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i alla byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Som kontrollant ska  du också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Jobb

Som OVK-kontrollant kan du jobba på ett ventilationsentreprenadföretag / installatörVVS-konsultfirma eller ha ett eget företag som gör OVK. Se företag.

Utbildningsvägar

För dig som har yrkeserfarenhet och ska ansöka om ny eller förnyad riksbehörighet som funktionskontrollant.

Läs mer om kurs och certifieringsprov

Läs mer om OVK