Samverkan inom branschen

I våra styr- och arbetsgrupper jobbar vi med gemensamma frågor inom teknik, miljö, juridik och utbildning. Inte sällan utmynnar samarbetet i branschrekommendationer, remissvar eller rapporter.

Vår organisation

Vårt gemensamma informationsflöde innehåller marknadsstatistik, konjunkturprognoser och nyheter. Vårt nyhetsbrev Kanalen rapporterar tio gånger per år senaste nytt om, från och inom branschen.