Kalkylator

En kalkylator upprättar installationskostnadskalkyler som ligger till grund för stor del av verksamheten i ett ventilationsentreprenadföretag. Riktiga kalkyler är en förutsättning för god lönsamhet.

Jobbet består av att mäta (mängda) materialåtgång från ritningar samt att sätta pris och montagetid på dessa mängder med hjälp av dator som är ett vanligt hjälpmedel. Inom snar framtid kommer mängdningsarbetet att ersättas med import av mängder från projektörens cad-system. Projekt där det inte finns någon ventilationsinstallation projekterad (sk totalentreprenader) ställer stora krav på den erfarne kalkylatorns ventilationskunskaper eftersom man då även får agera konstruktör.Jobbet är ett typiskt kontorsarbete för den noggranne med datorn som bästa hjälpmedel. Som kalkylator är du väl förtrogen med den del av entreprenadjuridiken som berör kalkyl och du har även stor branschkännedom om produkter och leverantörer. Kalkylatorer är ett bristyrke med goda utvecklingsmöjligheter.

Jobb

Du kan jobba på  ventilationsentreprenadföretag / installatör med anbudskalkyler och kostnadsredovisningar, på konsultföretag med budgetkalkyler eller hos en tillverkare i deras försäljningsorganisation.
Se företag.

Utbildningsvägar

YH-utbildning

För att bli kalkylator eller offertingenjör läser många en yrkeshögskoleutbildning.

Kalkylator inom VVS, distans

VVS-ingenjör, distans

Ventilationsingenjör, distans

Karriärvägar

Med några års arbetserfarenhet kan du gå vidare i karriären. Oftast kan du behöva komplettera med en kurs eller en utbildning. Efter flera års erfarenhet är det även möjligt för dig att starta en egen verksamhet.

  • Du kan börja som kalkylator och gå vidare som  – projektledare.
  • Du kan börja som kalkylator och gå vidare och – starta eget företag.
  • Du kan börja som kalkylator och gå vidare som  – projektör.
  • Du kan börja som kalkylator och gå vidare som  – teknisk säljare.