Eurovent Association

Svensk Ventilation är medlem i Eurovent Association, som är Europas industriförbund inom teknik för inomhusklimat, processkyla och livsmedelskyla.

Eurovent Association

Eurovent Association bevakar europeisk lagstiftning och standardisering, och tillfrågas ofta av EU:s myndigheter i ventilationsfrågor. Eurovent Association representerar över tusen företag med 150 000 anställda i tretton länder.

Uppdraget är att:

  • Stödja de nationella organisationerna.
  • Säkerställa hållbara affärsförhållanden genom att erbjuda marknaden överlägsna produkter och tjänster.
  • Bevaka industrin intressen genom att noggrant övervaka och lyfta fram vår industris ansträngningar att möta den ständigt skärpta lagstiftningen.
  • Vara den europeiska ventilations- och kylindustrins röst.

Organisationen har två dotterbolag: