Ekodesign och Energimärkning

Reglerna för ekodesign och energimärkning gäller energirelaterade produkter som säljs inom EU.

Reglerna syftar till att EU till 2030 ska nå följande mål.

  • 40 % minskade utsläpp av växthusgaser
  • 27 % andel förnybar energi
  • 27 % bättre energieffektivitet

Målen har uppdaterats. Ursprungligen gällde 20 % minskad energianvändning till 2020 genom:

  • 20 % minskade utsläpp av växthusgaser
  • 20 % andel förnybar energi
  • 20 % bättre energieffektivitet

Regler för ekodesign

Reglerna för ekodesign kräver att en produkt måste ha en viss minsta energi- och resurseffektivitet. Om en produkt uppfyller kraven, så har tillverkaren eller importören rätt att CE-märka sin produkt.

Följande förordningar är särskilt viktiga för ventilation:

Regler för energimärkning

Reglerna för energimärkning klassar energieffektiviteten hos produkter och visar hur produkterna ska märkas. Reglerna gäller konsumentprodukter.

Följande förordningar är särskilt viktiga för ventilation: