Gymnasieutbildning

Välkommen till ventilationsbranschen! Vill du bidra med att förbättra inomhusklimatet och minska energianvändningen i våra byggnader – så är det här branschen för Dig!

Det finns flera olika vägar in i ventilationsbranschen. Du kan välja ett yrkesförberedande program eller den lite längre vägen via ett högskoleförberedande program. Inom yrkesprogrammen kan du även välja gymnasial lärlingsutbildning och uppnå en yrkesexamen. Gymnasieskolans ämnesplaner och kunskapskrav användas även i den gymnasiala vuxenutbildningen.

Yrkesprogram

VVS- och fastighetsprogrammet

Yrkesutgång: Ventilationsmontör

Denna inriktning ger kunskaper om installation. Ämnet behandlar montering, isolering och service av ventilationstekniska system, deras uppbyggnad samt hur ett väl fungerande inneklimat påverkar vår boende- och arbetsmiljö. Utbildningen lägger också grunden för fortsatta studier på yrkeshögskolan.

Gymnasieutbildningen med yrkesutgång ventilationsmontör finns på fler orter i Sverige.

Sök gymnasieskola 

Läs mer om jobb och karriärvägar

Se filmen om VVS-och fastighetsprogrammet

El- och energiprogrammet

Yrkesutgång: Automation

Denna inriktning ger systemkunskaper i bl.a. drift- och underhållsteknik. Exempel på yrkesområden är fastighetsautomation.

Läs mer om el- och energiprogrammet

Högskoleförberedande program

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med problemlösning och teknikutveckling inom ventilationsbranschen. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier för att bli ingenjör på yrkeshögskolan eller högskolan.

Du kan också bli gymnasieingenjör genom att läsa det fjärde året, T4.

För att kunna läsa ett fjärde år behöver du gå följande program:

  • Samhällsbyggande – I den här profilen kan du välja mellan att läsa Produktionsledning bygg och anläggning eller Projektering
  • Produktionsteknik – I den här profilen kan du välja mellan att läsa Produktion och automation eller Processteknik.

Naturvetenskapsprogrammet

Utbildningen som ger en bred högskoleförberedelse och lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och ventilationsteknik. Naturvetenskapsprogrammet lägger grunden för fortsatta högskolestudier men även till yrkeshögskolan.

Samhällsvetenskapsprogrammet m.m.

Med kompletterande matematikstudier finns det möjlighet att söka sig till ventilationsbranschen via en yrkeshögskoleutbildning.