Gymnasieutbildning

Välkommen till ventilationsbranschen! Vill du bidra med att förbättra inomhusklimatet och minska energianvändningen i våra byggnader – så är det här branschen för Dig!

Det finns flera olika vägar in i ventilationsbranschen. Du kan välja ett yrkesförberedande program eller den lite längre vägen via ett högskoleförberedande program. Inom yrkesprogrammen kan du även välja gymnasial lärlingsutbildning och uppnå en yrkesexamen. Gymnasieskolans ämnesplaner och kunskapskrav användas även i den gymnasiala vuxenutbildningen.

Titta på filmen Jobba med luft

Yrkesprogram

VVS- och fastighetsprogrammet

Yrkesutgång: Ventilationstekniker

Denna inriktning ger kunskaper i service, drift och underhåll samt mätning och injustering av luftbehandlingsanläggningar, felsökning och förståelse av plan- och sektionsritningar för installationer, flödesscheman samt styr- och reglerscheman. Utbildningen lägger också grunden för fortsatta studier på yrkeshögskolan.

Gymnasieutbildningen med yrkesutgången ventilationsteknik finns på fler orter i Sverige.

Sök gymnasieskola 

Läs mer om jobb och karriärvägar

Se filmen om VVS-och fastighetsprogrammet

Bygg- och anläggingsprogrammet

Yrkesutgång: Ventilationsplåtslagare

Man lära sig olika plåtslageritekniker, till exempel tillverkning och montering.

Läs även om ventilationsmontör

El- och energiprogrammet

Yrkesutgång: Automation

Denna inriktning ger systemkunskaper i bl.a. drift- och underhållsteknik. Exempel på yrkesområden är fastighetsautomation.

Läs om fastighetsautomation

Högskoleförberedande program

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med problemlösning och teknikutveckling inom ventilationsbranschen. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier för att bli ingenjör på yrkeshögskolan eller högskolan.

Det finns även försöksverksamhet fjärde året, T4

Inriktning: Samhällsbyggnad – VVS installation och elkonstruktion

Se filmen

Naturvetenskapsprogrammet

Utbildningen som ger en bred högskoleförberedelse och lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och ventilationsteknik. Naturvetenskapsprogrammet lägger grunden för fortsatta högskolestudier men även till yrkeshögskolan.

Samhällsvetenskapsprogrammet m.m.

Med kompletterande matematikstudier finns det möjlighet att söka sig till ventilationsbranschen via en yrkeshögskoleutbildning.