Småhus5

Enfamiljshus

I en bostad ska man ta in luft i de rum där folk vistas regelbundet och under längre tid (som sovrum och vardagsrum), medan utrymmen där man är kort tid kan genomströmmas av luften från de andra rummen.

Man tar bort luft ur de rum där föroreningarna är som störst, alltså från kök, badrum och andra våtutrymmen. Ventilationen ska se till att byta ut hälften av luften i en bostad minst varje timme. I en bostad är det extra viktigt att ventilera bort den fukt som vi människor alstrar. Där och när vi exempelvis duschar, torkar kläder eller lagar mat behöver luften bytas ut mycket oftare än en halv gång i timmen. Långvarigt hög luftfuktighet leder till mögel som är hälsofarligt och skadar huset.

FTX-system

Nyare småhus har som regel fläktstyrd ventilation. Har man från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, så kallad FTX, så kan man få både bra inneklimat och god värmeekonomi.

Läs om FTX

F/FX-system

Det är dock vanligare med frånluftsventilation, där den nya luften tas in genom öppningar i ytterväggarna. Dessa så kallade F-system är enklare och billigare att installera, men ger inte samma goda inneklimat och värmeekonomi som FTX. Vid FX är systemet kompletterat med en värmepump som kyler frånluften och återvinner värmen genom en värmeväxlare.

Läs om F-system

S-system

Självdragsventilation, så kallade S-system, är vanligast i äldre hus. Ofta har dessa hus idag otillräcklig ventilation, eftersom man har bytt ut värmesystemet. Självdraget uppstår nämligen genom att skorstenen är varm.

Läs om S-system