Kompetensförsörjning

Svensk Ventilation arbetar för att säkra en hög kvalitet på utbildningar och bredda rekryteringsunderlaget till branschen.

Vi medverkar i flera råd och nätverk och har även bildat Ambassadörsgrupper för att informerar om ventilationsbranschen. Vi är också stiftare i branschskolan IUC och Styrgrupp Utbildning värnar om branschens framtida utveckling.

Läs mer om branschen och utbildningar

Råd och nätverk

Svensk Ventilation ingår och arbetar med utbildnings- och utvecklingsfrågor på gymnasie-, yrkeshögskole- och högskolenivå m.m.

 • Skolverkets programråd (VVS- och Fastighetsprogrammet)
 • Myndigheten för Yrkeshögskolans branschnätverk
 • Samarbete med högskola/universitet, SP, IVL m.m.

Branschskolan

Svensk Ventilation är en av stiftarna av branschskolan IUC (Installatörernas utbildningscentrum). Sitter med i styrelsen, ledningsgrupper och utbildningsråd.

Rekrytering

Svensk Ventilation arbetar med att undersöka behovet och bredda rekryteringsunderlaget till branschen.

 • Industrifakta undersöker rekryteringsbehovet
 • Ambassadörsgrupper
 • Vi ingår i Återväxten
 • Vi arbetar för fler utbildningsplatser
 • Locka nya medarbetare till branschen

Ledningsgrupper

Svensk Ventilation sitter med i ledningsgrupper på yrkeshögskolan för att säkra utbildningars kvalitet.

Kurser och information

Svensk Ventilation anordnar informationsmöten och kurser för medlemsföretag. Det kan bl.a. vara

 • Lunchmötesföredrag om aktuella ämnen
 • Entreprenadjuridik
 • AMA-kurs
 • BIM
 • Arbetsmiljö

Styrgrupp Utbildning

Styrgrupp Utbildning arbetar övergripande med utbildningars kvalitet, utbildningsplatser, remisser, arbetsmarknadsdagar och behovet att rekrytera unga till branschen.

Läs mer