Arbetseffektivitet

Varför är vi idag villiga att betala för luft? Jo, för att även vid små avvikelser från ett optimalt inomhusklimat sjunker vår prestationsförmåga.

Ett bra inomhusklimat bidrar till effektivitet och produktivitet och kan därmed påverka lönsamheten mycket positivt. Idag vet man att om till exempel inomhustemperaturen avviker från den önskade med 5 grader, minskar arbetseffektiviteten med 30 % och dessutom ökar skaderisken med 10 %. Ren och rätt tempererad luft är väl värt sina pengar. Ett system som uppfyller kraven är redan från första dagen en lönsam investering. Resultatet blir ett energigivande inomhusklimat.