Självdragssystem

sjalvdragssystemPrincipen för självdrag är enkel, den varma luften inomhus stiger uppåt och försvinner ut ur huset via luftkanaler, vilket skapar ett undertryck i byggnaden.

Tack vare undertrycket sugs ny luft in utifrån, den nya luften kommer in via otätheter i huset. Det behövs inga fläktar eller andra mekaniska anordningar för att det ska fungera, vilket onekligen låter som om det här vore den idealiska ventilationen för alla typer av bostäder. Men en så enkel sak som isoleringsfilter i fönstren kan förstöra ett helt självdragssystem och göra ventilationen otillräcklig. Många självdragssystem går genom skorstenen. Om man slutar elda i pannan eller spisen så kallnar skorstenen, och självdraget blir sämre.

Ju större temperaturskillnader det är mellan ute- och inneluften, desto större luftmängder omsätts. På sommaren, när temperaturskillnaden är liten eller ingen alls, blir det därför ingen ventilation.