Byggproduktförordningen

CE-märkning och prestandadeklaration.

CE-märkning av byggprodukter är obligatorisk om

  • produkten omfattas av en harmoniserad standard, eller
  • det finns en ETA (= europeisk teknisk bedömning)

Det är också tvingande för leverantören att tillhandahålla en prestandadeklaration på svenska enligt förordningens mall.

Observera att byggproduktförordningen inte reglerar egenskaperna hos byggprodukter, utan bara hur byggprodukter saluförs. Kraven på byggprodukter regleras av nationell lagstiftning i respektive land.

För ventilation är det produkter kopplade till brandskydd som är aktuella.

Läs mer på Boverkets webb