Samarbetspartners

Svensk Ventilation är stiftare och medlem i flera andra organisationer. Vi ingår också i en rad olika ledningsgrupper och externa branschnätverk. Nedan ses några exempel på var vi bidrar med kompetens och bevakar branschens intressen.

Medlemmar/Stiftare

 • Installationsbranschens utbildningsbolag – INSU
 • Samhällsbyggnadssektorns etiska råd
 • Standardiseringen i Sverige

Lednings-/projektgrupper

Råd

 • Boverkets byggråd
 • Skolverkets programråd
 • Myndigheten för yrkeshögskolans branschnätverk

Referensgrupper

 • Socialdepartementets referensgrupp EU-bygg
 • AMA VVS & Kyl referensgrupp
 • Build-up skills

Nätverk

 • Svensk Byggnäring
 • Nordiska branschorganisationer
 • KOMIN

Samarbeten

 • Astma- och Allergiförbundet
 • Karolinska Institutet, Centrum för allergiforskning
 • Funktionskontrollanterna i Sverige