Fungerar ventilationen?

Alla hus har någon typ av ventilation, om inte annat självdrag. All ventilation kan dock upphöra att fungera. Att ventilationen inte fungerar kan bero på många olika saker, några vanliga skäl är brister vid injusteringen, dåligt underhåll och ändrade förhållanden (exempelvis har huset tätats). Här är några enkla sätt att kontrollera om ventilationen fungerar.

  • VentilTestPapperKontrollera genom att hålla ett papper mot ventilerna, ett hushållspapper ska sugas fast, ett vanligt A4-ark ska också åtminstone nästan fastna. Eller blåsas ut om det råkar vara en tilluftsventil.
  • StekpannaBaconKänns det matlukt i andra rum än i köket? Det kan betyda att luften strömmar i fel riktning.
  • imma spegelKontrollera badrumsspegeln efter dusch. Sitter imman kvar i mer än en halvtimme är ventilationen i badrummet för dålig.  Helst ska imman försvinna snabbare.
  • Finns det kondens på insidan av fönstren är det också en varningssignal.
  • RökningCigarettKänns det röklukt på ställen där ingen rökt? Tyder också på att ventilationen inte fungerar som den ska.
  • Visslar det i brevlådan? Orsaken är att uteluftsdonen är stängda, strypta eller för små.

Vad kan man göra för att få bättre luft utan ingrepp i ventilationssystemet?

Enkla åtgärder