Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)

Arbetsplatsens utformning

Arbetsmiljöverkets föreskrift 2009:02 Arbetsplatsens utformning ställer krav om klimat och ventilation på alla arbetsplatser. De mest detaljerade reglerna står i skriftens Allmänna råd, som börjar cirka 1/3 in i skriften. Här anges t ex rekommenderade uteluftflöden. De tvingande föreskrifterna står först i skriften.

Läs AFS 2009:2 Läs övriga AFS

Särskilt intressant för ventilation är:
16 § Luftkvalitet
17 – 18 §§ Ventilation – Uteluft
19 – 20 §§ Ventilation – Tilluft
21 – 26 §§ Ventilation – Frånluft, återluft, cirkulationsluft och överluft
27 – 28 §§ Ventilation – Underhåll och funktionskontroll
29 – 31 §§ Termiskt klimat
33 § Buller och akustik