Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Arbetsplatsens utformning

Arbetsmiljöverkets föreskrift 2020:1. Arbetsplatsens utformning ställer krav om klimat och ventilation på alla arbetsplatser.

Läs AFS 2020:1 Läs övriga AFS

Särskilt intressant för ventilation är:
110 § Luftkvalitet
111 § Ventilation
112-114 § Uteluft och tilluft
115 § Kontroll och underhåll
116 § Återluft
117-123 § Processventilation
124-126 § Temperatur och klimat