Lokalavdelningen i Stockholm

Lokalavdelningen i Stockholm arbetar också i grupper som sätts samman kring specifika frågor. Grupperna avrapporterar vid två årliga föreningsmöten.

Ordförande:
Nicklas Brömster, IV Produkt
nicklas.bromster@ivprodukt.se, 08-7436654

Lokalavdelningen i Stockholm ordnar regelbundet lunchmöten på aktuella teman.

Kalendern