Styrgrupper

Styrgrupperna inom Svensk Ventilation ska:

  • Styra organisationens arbete inom området
  • Peka ut angelägna aktiviteter och utse arbetsgrupper
  • Driva projekt

För att lyckas måste styrgrupperna ha en sammansättning som är representativ för marknaden och som ger en självklar auktoritet i aktuella frågor. Grupperna skall ha en stark ambition att föra frågorna framåt och vara beredda att använda egen tid och resurser i arbetet. Styrgrupperna rapporterar till Svensk Ventilations styrelse.

Styrgrupperna är: