Samarbetspartners, samtliga

Vi är stiftare eller medlem i:

 • BIM Alliance Sweden
 • BKK Byggandets Kontaktkommitté (Allmänna Bestämmelser)
 • Byggmaterialindustrierna
 • Energieffektiviseringsföretagen
 • Etiska rådet (stiftare)
 • Eurovent
 • IUC (stiftare), styrelsen
 • Standardisering SIS och CEN

Vi ingår i ledning eller projektgrupp i:

 • INSU:s ledningsgrupp (VVS- och Installationsingenjör)
 • IVL Tekniska Kommitté (Hållbart byggande, inomhusmiljö)
 • Nordbygg, Arrangörsgruppen
 • Renovera Energismart (ingår i Nordbyggsaktiviteter)
 • SP/Energimyndigheten:
  Behovsstyrd ventilation och värmeåtervinning för bostadshus.
  Ljud och luft i innemiljön.
 • Stora Inneklimatpriset (jurymedlem)
 • YH Enköping, ledningsgruppen (Ventilationsingenjör)

Vi sitter i följande råd:

 • Boverkets Byggråd
 • Energiutskott (BMI)
 • Miljöutskott (BMI)
 • Regelutskott (BMI)
 • Installationsrådet
 • Byggtjänsts redaktionsråd
 • Skolverkets Programråd
 • YH-myndighetens branschråd (nätverk)

Vi är med i följande referensgrupper:

 • AMA VVS & Kyl referensgrupp
 • Energimyndighetens FOI-program, referensgrupp
 • Referensgrupp: Build up skills
 • Socialdepartementet referensgrupp EU-bygg
 • SP Annex 44 Energieffektiva livsmedelsbutiker

Vi ingår i nätverken:

 • Samrådsgruppen för inomhusklimat
 • IVL:s nationella nätverk för Nära Noll Energi-renovering
 • KOMIN
 • Kompentenscentrum för filter
 • Nordiska branschorganisationer
 • Svensk Byggnäring

Vi samarbetar på andra sätt med:

 • Astma- & Allergiförbundet
 • EMTF
 • Energikontoren
 • Funkis (Funktionskontrollanterna i Sverige
 • Handelskammaren Mälardalen
 • HSB (Energihandboken)
 • Isolerföretagens förening
 • Karolinska Institutet, Centrum för allergiforskning
 • Swedisol
 • Svensk Kyl- och Värmepumpföreningen
 • Svensk radonförening
 • Säker Vatteninstallation
 • VVS Företagen