Branschrekommendationer

Utvändigt brandisolerade ventilationskanaler av stålplåt – typgodkännanderegler

Utgiven 13 juni 2022

Vägledningen riktar sig till de som tillverkar och marknadsför ventilationskanaler, brandisolering och upphängningar, men syftet är att underlätta för beställarna att välja produkter och lösningar...

Pris: Gratis

Vägledning – test och verifiering av fläktmotor för ”Fläkt i drift”

Utgiven 10 juni 2022

Denna vägledning beskriver ett generellt tillvägagångssätt för provning av fläktars funktion vid driftstemperatur som momentant överskrider den nominellt angivna maximala driftstemperaturen i datablad. Det här...

Pris: Gratis

Val av filter klassade enligt EN ISO 16890 för allmänventilation – Eurovent 4/23

Utgiven 6 april 2022

Fjärde utgåvan Denna rekommendation anger riktlinjer för val av luftfilter klassade enligt EN ISO 16890. ger en översikt över skillnader mellan klassificering enligt EN 779 och EN...

Pris: Gratis

Osuppfångning i spiskåpor och köksfläktar för bostäder – vägledning

Utgiven 14 februari 2022

Vägledningen riktar sig till de som tillverkar och marknadsför spiskåpor, men syftet är att underlätta för beställarna att välja produkter (spiskåpor och köksfläktar) och lösningar...

Pris: Gratis

Rekommenderade SFP-definitioner med beräkningar och testmetoder

Utgiven 19 november 2021

SFPv har använts inom den svenska ventilationsbranschen i gott och väl över 20 år nu. Beräkningsmetoden, som används av svenska tillverkare av luftbehandlingsaggregat, baseras på...

Pris: Gratis

Luftläckage i luftbehandlingsaggregat – Eurovent 6/15

Utgiven 17 februari 2021

Riktlinjer för att förbättra luftkvaliteten inomhus och prestandakorrigering Eurovents rekommendation 6/15 är den första omfattande publikationen som ger en djupare översikt av  inre läckage i...

Pris: Gratis

RoHS-deklaration av kylbafflar – vägledning

Utgiven 26 maj 2021

Denna vägledning visar en gemensam tolkning av hur tillverkare ska deklarera kylbafflar enligt RoHS, 2011/65/EU – Farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Tolkningen är...

Pris: Gratis