Brand/brandgasspjäll

Används vid förenklad dimensionering. Är avsett att förhindra både brand- och brandgasspridning, dvs både integritet och isolering (EI) i ventilationskanal eller vid överluft. Denna typ av spjäll är i normaldrift helt öppet och stänger via värme- och rökdetektor.

Brandteknisk klass: EI
Produktstandard: EN 15650
Klassningsstandard: EN 13501-3
Provningsstandard: EN 1366-2
Typgodkännande: ej relevant, europeisk harmoniserad standard gäller
CE-märke: lagkrav för att sättas på marknaden.
P-märke: frivillig märkning
AMA VVS KYL 22: QJC.2 Spjäll för kombinerat skydd mot brand och brandgas
Engelska: Fire damper

CE-märkning

Spjäll ska alltid vara utrustade med termisk sensor enligt produktstandarden. Brandspjäll är CE-märkta enligt byggproduktförordningen och standarden EN15650, provade enligt EN1366-2, samt klassificerade enligt EN13501-3 i följande klasser:

E = krav på integritet uppfyllt
EI = krav på integritet och isolering uppfyllda
ExxS = krav på integritet och förhöjd brandgastäthet uppfyllda
EIxxS = krav på integritet, isolering och höjd brandgastäthet uppfyllda
i ->o = godkänt för montage i brandrummet
o->i = godkänt för montage utanför brandrummet
i<->o = uppfyller båda montagefallen
ve = godkänt för montage i eller mot vertikal byggnadsdel (vägg)
ho = godkänt för montage i eller mot horisontell byggnadsdel (bjälklag)