Kanalsystemen transporterar luften

Ett kanalsystem, som oftast består av runda spiralformade plåtrör, har som viktigaste uppgift är att transportera luft från en plats till en annan.

kanalsystem1Syftet är att tillhandahålla ett så energieffektivt system som möjligt, som kan bidra till att ge ett bra inneklimat. Därför är det viktigt att kanalsystemet har så lågt tryckfall, luftläckage samt värme-/kyl-läckage som möjligt och även en låg ljudalstring.

Andra viktiga egenskaper för ett kanalsystem är:

  • Låg vikt (ger lättare montage, bättre ergonomi samt mindre miljöbelastning)
  • Det skall vara lättmonterat
  • Väldokumenterat för att kunna utföra de beräkningar som behövs
  • Det skall vara lätt och snabbt att anskaffa
  • Speciellt vid synliga montage är det viktigt att det har ett estetiskt tilltalande utseende
  • Det skall vara möjligt att komma in i och rengöra det.
  • Hållfasthet primärt för undertryck

Det finns idag både runda och rektangulära kanalsystem på marknaden och bägge systemen behövs normalt sett i en anläggning. Generellt sett klarar det runda kanalsystemet bättre av ovan ställda krav.

Beroende på vilken miljö systemet skall vara i och hur luften är beskaffad krävs det korrosionsegenskaper på kanalsystemet. Då används olika material som galvaniserat, aluminium, rostfritt osv.

Det finns också kanalsystem med olika skarvsystem (hane/hona, spännband eller fläns) och man kan fästa dem med olika metoder(skruv, popnit, click funktion).

Typiska produkter som ingår i ett kanalsystem är kanaler, böjar, nipplar, muffar, dimensionsövergångar, påstick, inloppsrör, ändlock, T-rör m.fl.