Kanalsystemen transporterar luften

Ett kanalsystems viktigaste uppgift är att transportera luft från en plats till en annan.

Kanalsystemet består oftast består av runda spiralformade plåtrör eller rektangulära plåtkanaler.

Syftet är att tillhandahålla ett så energieffektivt system som möjligt, som kan bidra till att ge ett bra inneklimat. Därför är det viktigt att kanalsystemet har så lågt tryckfall, lågt luftläckage (bra täthetsklass) och så låg ljudalstring som möjligt.

Andra viktiga egenskaper för ett kanalsystem är:

  • Låg vikt (ger lättare montage, bättre ergonomi samt mindre miljöbelastning)
  • Det skall vara lättmonterat
  • Väldokumenterat för att kunna utföra de beräkningar som behövs
  • Det skall vara lätt och snabbt att anskaffa
  • Speciellt vid synliga montage är det viktigt att det har ett estetiskt tilltalande utseende
  • Det skall vara möjligt att komma in i och rengöra det.
  • Hållfasthet primärt för undertryck och brandskydd.
  • Lätta att isolera.

Det finns idag både runda och rektangulära kanalsystem på marknaden och bägge systemen behövs normalt sett i en anläggning. Generellt sett klarar det runda kanalsystemet bättre av ovan ställda krav.

Beroende på miljön som systemet ska sitta i och luftens beskaffenhet krävs det olika korrosionsegenskaper på kanalsystemet (C1-C5). Då används olika material som galvaniserat, aluminium, rostfritt osv.

Det finns också kanalsystem med olika skarvsystem (hane/hona, spännband eller fläns) och man kan fästa dem med olika metoder(skruv, popnit, klick-funktion).

Kanalsystem som ska användas till köksventilation (ex spiskåpa) kallas för Imkanal, och för dessa gäller speciella regler.  Läs mer här

Det finns även speciella kanaler som är till för att evakuera ut varma rökgaser.

Typiska produkter som ingår i ett kanalsystem är kanaler, böjar, nipplar, muffar, dimensionsövergångar, påstick, inloppsrör, ändlock, T-rör, rensluckor m.fl.