Självverkande backströmningsskydd

Används vid analytisk dimensionering. Är avsett att under en brand hindra ett eventuellt flöde i fel riktning i tilluftskanalen. Det är mycket viktigt att den analytiska beräkningen och projekteringen utförs av en behörig person.

Brandteknisk klass: inget krav från europeisk harmoniserad standard
Produktstandard: inget krav från europeisk harmoniserad standard
Klassningsstandard: inget krav från europeisk harmoniserad standard
Provningsstandard: inget krav från europeisk harmoniserad standard
Typgodkännande: kan typgodkännas för överensstämmelse med BBR
CE-märke: ej relevant
P-märke: ej relevant, typgodkännande gäller
AMA VVS KYL 22: QJC.3 Självverkande backströmningsskydd
Engelska: Self-actuating backflow protector (sällan aktuell utanför Sverige)