Livscykelkostnaden

lagenergiSynen på investeringar har utvecklats, vi ser mer långsiktigt på investeringar idag till skillnad från förr då man många gånger bara såg kostnaden och valde därför det billigaste alternativet.

Idag är vår bedömning av investeringar mer verklighetsförankrad med hänsyn till en produkts eller anläggnings kostnad för hela dess livscykel. Ofta benämns detta att man beräknar Life Cycle Cost (LCC) för produkten eller anläggningen, alltså kostnaden att investera, underhålla, driva och så småningom eventuellt ta bort eller förstöra den. I regel så visar dessa uträkningar att kostnaden för inköp endast är en liten del av totalkostnaden, ibland så liten som 10 %. Drift och underhåll utgör resterande 90 %.

Ett sätt att minimera driftskostnader är att investera i ett effektivt ventilationssystem med värmeåtervinning och behovsstyrning. Det sparar energi och sänker därmed energikostnaden för byggnaden. Kostnaden för uppvärmning och ventilation är en betydande del av driftkostnaden för en byggnad.