Vilket ventilationssystem ska jag välja?

En bra ventilationslösning ger frisk luft som vi mår bättre av inomhus. För att bli bra måste ventilationsanläggningen anpassas till byggnaden. Det är dessutom viktigt att den anpassas efter krav om tillräckligt god luftkvalitet och innemiljö i övrigt.

Viktiga funktioner är värmeåtervinning och möjligheten att behovsstyra luftflödena. Båda funktionerna minskar energianvändningen, och därmed de löpande driftskostnaderna för huset.

Exakt hur ventilationen ska konstrueras beror naturligtvis på vilken typ av byggnad det handlar om. En annan faktor att ta hänsyn till är hur byggnaden används. En vanlig situation är att ett äldre par säljer sitt hus till en ung barnfamilj. Husets planlösning är perfekt även för de nya ägarna, de målar och tapetserar för att göra huset till sitt. Vad de sällan tänker på är att huset numera används på ett helt annat sätt än tidigare, vilket ställer nya krav på installationerna. En luftomväxling som räckte gott för det äldre paret räcker inte alls för den nya ägarfamiljen, som exempelvis tvättar dubbelt så ofta som de tidigare ägarna.

En annan sak att ta hänsyn till när man väljer hur man ska utforma sitt ventilationssystem är var i Sverige man bor. Vårt avlånga land har stora temperaturskillnader, det som fungerar bra i Skåne behöver inte vara särskilt lämpligt för Norrland.