Produktutvecklare – Utvecklingsingenjör

En produktutvecklare utvecklar nya produkter och system, men jobbar också med att förbättra de produkter eller systemlösningar som redan finns.

Utvecklingen kan starta med en idé – en egen idé eller någon annans. Produktidén eller förbättringsidén:

  • förädlas med mer detaljerade förslag.
  • ritas upp och utvärderas ur användarsynpunkt.
  • kalkyleras så att man vet hur mycket den kommer att kosta.
  • blir till prototyper som testas så att man vet att den gör sitt jobb.
  • bereds för produktion så att den går att tillverka.
  • lanseras och utvärderas på marknaden.

Produktutvecklaren kan vara med i alla stadier av utvecklingen. Produktutveckling tar ibland avstamp direkt i forskarvärlden, men är ofta ett mer jordnära arbete. Varje detalj och mått i en produkt måste vara noga genomtänkt.

Jobb

Du kan jobba som produktutvecklare eller utvecklingsingenjör hos en tillverkare eller eventuellt hos ett stort installationsföretag Se företag.

Utbildningsväg

För att bli produktutvecklare eller arbeta som utvecklingsingenjör läser de flesta en teknisk högskoleutbildning.

Teknisk högskoleutbildning

Karriärvägar

Med några års arbetserfarenhet kan du gå vidare i karriären. Ibland kan du behöva komplettera med en distansutbildning/kurs  eller företagets interna utbildningar. Flera företag är globala och därför finns det möjlighet att få jobb utomlands.

  • Du kan gå vidare som  – produktchef.
  • Du kan gå vidare och bli  – labbchef
  • Du kan gå vidare och bli  – teknisk chef
  • Du kan komplettera och gå vidare – ledningsgruppen – VD