Om oss

Svensk Ventilation företräder ventilationsföretagen i Sverige – tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Tillsammans sysselsätter våra medlemsföretag cirka 10 000 personer i Sverige.

Våra medlemsföretag har åtagit sig att följa samhällsbyggnadssektorns etiska regler, och arbetar med hög kvalitet för att våra byggnader ska bli hälsosamma och energieffektiva. De tekniker för hälsosamt och energieffektivt inneklimat som dominerar på världsmarknaden har till stor del utvecklats i Sverige av våra stora och små medlemsföretag.

Branschorganisationen Svensk Ventilation lyfter fram inomhusluftens betydelse för hälsan och ventilationsteknikens möjligheter att minska energianvändningen i våra byggnader. Vi företräder branschen gentemot myndigheter, regering och EU -när det gäller lagstiftning och regleringar. Dessutom synliggör vi branschens behov av kompetensutveckling och nyrekrytering av ungdomar.

Läs mer

Vår vision:
Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla