Frisk och bra luft ger friska barn

Innemiljön hemma har påverkan på vår hälsa och det ska naturligtvis inte vara farligt att vistas i sitt eget hem.

Världens största forskningsprojekt om inomhusluft, den så kallade Värmlandsstudien, visar dock att det så många gånger inte är fallet. Vårt boende har förändrats kraftigt genom åren. Våra bostäder blir allt tätare och eftersom få av oss tänkt på att i motsvarande grad förbättra ventilationen, står luften inomhus stilla. Det är inte många svenska bostäder som når upp till myndigheternas krav på 0,5 luftomsättningar per timme.

Svenska forskare har genom åren undersökt hur just luftomsättningen i svenska hem ser ut. Professor Rydberg undersökte luftomsättningen i bostäder 1948, då var den genomsnittliga luftomsättningen 1,2 per timme. 1968 gjorde Professor Sundell motsvarande undersökning, luftomsättningen i våra bostäder hade då sjunkit till 0,8. 1991 visade ELIB (en svensk undersökning av Norlén och Andersson) att luftomsättningen i svenska hem sjunkit till 0,4 per timme.

Vi har alltså under lång period minskat luftomsättningen i våra bostäder – samtidigt som antalet fall av astma och allergi ökat kraftigt. Professor Sundell visar i Värmlandsstudien att det finns ett klart samband mellan låg luftomsättning i bostaden, och astma och allergi hos barn.

Frisk luft – livsviktigt

Radon – okänt för de flesta

Arbetseffektivitet

Faktorer som påverkar oss

Fördelar