HandledarguideHandledarutbildning

Ny webbutbildning för handledare.

Nu lanserar Skolverket en webbaserad handledarutbildning för att höja kvalitén i det arbetsplatsförlagda lärandet. Utbildningen är kostnadsfri och kan genomföras i valfri studietakt.

Länk till handledarutbildningen

Svensk Ventilation har också tagit fram en handledarguide.

Länk till handledarguide