Projektör

En VVS-projektör eller ventilationsprojektör har oftast huvudansvaret för ett projekt från början till slut. (VVS betyder värme, ventilation och sanitet)

En projektör även ibland kallad VVS-konstruktör skapar nya VVS-system av olika slag, ofta med hjälp av CAD-program i datorn. En projektör behöver vara bra på att räkna och måste ta hänsyn till regler, föreskrifter och vilken miljöpåverkan som det nya systemet kan skapa. Projektören arbetar i nära kontakt med beställare, entreprenörer och leverantörer. Han eller hon är ibland ute på byggen och arbetsplatser för att se hur konstruktionerna fungerar i realiteten.

Jobb

Du kan jobba på ett ventilationsentreprenadföretag / installatör eller hos en VVS-konsultfirma.
Se företag.

Utbildningsvägar

YH-utbildning

För att bli projektör läser många en yrkeshögskoleutbildning.

VVS-ingenjör, distans

Ventilationsingenjör, distans

Karriärvägar

Med några års arbetserfarenhet kan du gå vidare i karriären. Oftast kan du behöva komplettera med en kurs eller en utbildning. Efter flera års erfarenhet är det även möjligt för dig att starta en egen entreprenad – eller konsultverksamhet.

  • Oftast börjar du som biträdande projektör för att gå vidare och bli  – projektör.
  • Du kan börja som projektör och gå vidare och bli  – handläggare.
  • Du kan börja som projektör och gå vidare och  – starta eget företag.
  • Du kan börja som projektör och byta till  – projektledare.
  • Du kan börja som projektör och byta till  – teknisk säljare.