Rapporter

Modernisera regelverket – för en bättre inomhusluft

Utgiven 19 juni 2024

6 av 10 kommuner gör inte OVK enligt lagkravet Skolan är en plats för lärande, men också en miljö där elever, lärare och personal spenderar...

Pris: Gratis

Grön Logik – Teknisk Isolering

Utgiven 4 november 2022

Rapporten Grön Logik – Teknisk Isolering handlar om den samhällsekonomiska potentialen för teknisk isolering i flerbostadshus. Rapporten är den tredje i den uppmärksammande rapportserien Grön...

Pris: Gratis

Grön Logik: Energieffektiviseringspotentialen i Sverige

Utgiven 7 december 2021

Rapporten Grön Logik handlar om den samhällsekonomiska potentialen från energieffektivisering i byggnader. Rapporten har tagits fram i samverkan mellan Energieffektiviseringsföretagen, Fastighetsägarna Sverige, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen och Svensk Ventilation på initiativ av Swedisol. Författare till...

Pris: Gratis

Klimatkatalysatorn

Utgiven 3 februari 2021

Ventilationens nyckelroll för byggnaders energieffektivisering och folkhälsan. Sammanfattning Ventilationsåtgärder i byggnader kan göra stor nytta för klimat, miljö och hälsa. Det går dessutom att spara...

Pris: Gratis

I klassrummet står luften still

Utgiven 2 oktober 2019

Modernisera regelverket för bättre inomhusluft Elever och skolpersonal ska kunna lita på att skolan, som de tillbringar större delen av sin dag i, har god...

Pris: Gratis

Bra inomhusluft – dygnet runt

FTX-ventilation garanterar bra inomhusluft i flerbostadshus Vi tillbringar en stor del av våra liv inomhus, mer än hälften av dygnet är vi hemma. Med andra...

Pris: Gratis

Bättre lag behövs för bättre luft

Utgiven 29 juni 2018

Sammanfattning Utifrån studien Moderniserad ventilationskontroll skickade Svensk Ventilation, Astma- och Allergiförbundet en enkät med sex frågor om förbättrad inomhusluft till de åtta riksdagspartierna. Riksdagsenkäten visar...

Pris: Gratis