Livsviktigt med frisk luft

De flesta av oss är noga med vad vi äter och dricker, men något vi ofta glömmer är luften vi andas. En vuxen människa andas ca 15- 20 kg eller 15 000 liter luft varje dag. I starkt förorenade områden kan ett andetag innehålla uppåt 25 miljoner partiklar

frisk-luftVi som bor i Sverige tillbringar dessutom 90 % av vår tid inomhus och hälften av den tiden är vi hemma. Luften vi andas tar vi som en självklarhet och förutsätter att den är bra.

Utomhusluften innehåller mängder farliga partiklar, men det genereras också en hel del hälsofarliga partiklar inomhus där vi människor är en del av problemet, vi förorenar luften med allt ifrån parfymer till matlagning som påverkar inneluftens kvalitet. Även byggmaterial avger ämnen som förorenar luften, samma gäller möbler, rengöringsmedel och kontorsmaskiner. Datorskärmar tillhör de värsta bovarna. Dessutom ger vi ifrån oss koldioxid som andra i vår omgivning tvingas andas in, för hög koldioxidhalt leder till huvudvärk, yrsel och illamående. Med bra ventilation och rätt luftfilter arbetar ventilationen som den ska och förser rummen med rätt mängd filtrerad ren luft som håller koldioxidhalten på en hälsosam nivå samt för bort smittämnen och andra föroreningar. Val av luftfilter och filterklass är avgörande för kvaliteten på tilluften. En investering i bra ventilation som säkerställer luftombyte samt god filtrering, är en investering i människors hälsa och produktivitet.

Ventilationen kan vara energibesparande men den kan inte” hushålla” med energi. Ett väl fungerande ventilationssystem transporterar bort gammal och dålig luft och tar in ren och frisk luft i rummet. Det krav man måste ställa på ventilationen är att den ska fungera väl, den ska ge oss ren och frisk luft till rätt temperatur och utan drag eller störande ljud. Den ska heller inte använda mer energi än nödvändigt.