Service och underhåll

Ett av de vanligaste skälen till dålig inomhusluft är ventilationssystem som inte sköts som de ska. I takt med att ventilationssystemen blir mer och mer avancerade så ökar också kravet på bra service och underhåll av dessa.

Genom att sköta service och underhåll av ventilationssystemet så säkerställs dess funktion över tid, så systemet fortsätter leverera rätt luftflöde med rätt energiförbrukning.

Ett dåligt underhållet ventilationssystem kan i sig vara ett problem för luftens kvalitet, luften kan bli sämre än den varit utan ventilation.

Några vanliga underhållsåtgärder:

 • Filter ska bytas med jämna mellanrum, vanligtvis två gånger per år.
 • Kontrollera att filter är korrekt monterade och är hela.
 • Rengör hela ventilationssystemet, (bl.a. ventiler och luftdon, kanaler, spjäll, fläktar och värmeåtervinnare, luftintag) enligt tillverkarens anvisning.
 • Kontrollera att motoriserade produkter (spjäll m.m.) fungerar som de ska.
 • Kontrollera att produkter för ventilationsbrandskyddet fungerar som de ska.

Injusteringen, alltså de inställningar som görs när systemet installeras, är också mycket viktig för att effekten av systemet ska bli bra.

För fler energibesparande åtgärder, läs mer här

Några vanliga problemområden är:

 • Smutsiga filter ger ett högre tryckfall och därmed högre energiförbrukning.
 • Filter med låg avskiljning kan göra att smuts och mikroorganismer samlas inuti tilluftskanaler och därifrån sprids vidare.
 • Smuts som samlats i ventilationssystemet kan också på sikt orsaka att luftflödena blir för låga, det är alltså mycket viktigt att hålla ventilationssystemet rent.
 • Fuktproblem som kan bero på dåliga regnskydd vid luftintag eller på att det bildas kondens i kanalerna på grund av dålig isolering.
 • System för variabla flöden som ej fungerar tillfredställande.
 • Att stänga av fläktarna nattetid kan också göra att föroreningar sprids via kanalsystemet.

Det bästa är att aldrig låta den här typen av problem uppstå, som med de flesta problem är de svåra att rätta till när de väl är där. Enklast förhindrar man dessa saker genom att sköta ventilationsanläggningen lika bra och regelbundet som man sköter resten av huset. För att en anläggning ska kunna skötas korrekt måste alla instruktioner för service och underhåll följas.