Fläkt-i-drift

En metod att skydda sig mot spridning av brandgaser mellan brandceller är att utnyttja ventilationens fläktar och aggregat för att kontrollera brandgaser eller begränsa spridningen av brand och brandgaser. Denna metod innebär alltså att ventilationssystemet ska vara i drift även vid brand, och kallas därför allmänt Fläkt-i-drift.

Skyddsmetoden Fläkt-i-drift fungerar så att:

  • Ventilationssystemet eller brandrummet tryckavlastas genom att tryckavlastande anordningar installeras.
  • Brandgaser tillåts komma in i ventilationssystemet men systemet utformas så att brandgasspridning mellan brandceller uppfyller vissa skyddskrav.

För att metoden ska vara tillåten måste dess funktion kunna verifieras med beräkningar eller provningar.

Vägledning

Att projektera, installera och sköta ventilationssystem med Fläkt-i-drift kräver särskild omsorg och vissa specialkunskaper, och Svensk Ventilation har därför skrivit en särskild vägledning.

Beställ i vår webbutik