Fläktstyrd frånluft – Frånluftssystem

F-systemets funktion i princip

F-systemets funktion i princip

Fläktstyrd frånluft, som brukar kallas F-system, är precis som namnet säger. Luften sugs ut från bostaden med hjälp av fläktar, från köket, toaletter/badrum samt från tvättstugan.

En vanlig skillnad jämfört med självdragsventilation är att man här oftast tar in luften genom ventilation eller vädringsfönster, inte genom dörrspringor och andra läckor.

Fläktstyrd frånluft är populärt eftersom den är billig och enkel att installera. Dock har F-system tidigare haft samma nackdel som självdrag när det gäller luften som kommer in (uteluften/friskluften), den renades inte tillräckligt och den är kall vintertid. Numera kan tilluftsdon i ytterväggar förses med filter som avskiljer de grövsta föroreningarna. Genom att noggrant dimensionera och placera donen kan drag och kallras motverkas.

Vid FX är systemet kompletterat med en värmepump som kyler frånluften och återvinner värmen genom en värmeväxlare. Den återvunna värmen kan användas för att göra varmvatten och värme. Högst värmefaktor uppnås om den enbart används till värmning.

F-system med fläktstyrd frånluft för villor. Frånluftssfläkt placeras i kök och på tak. Fläktarna kan styras från spiskåpa.

F-system med fläktstyrd frånluft för villor. Frånluftssfläkt placeras i kök och på tak. Fläktarna kan styras från spiskåpa.